ศูนย์รวบรวมภาษาจีนแคะปั้นซั้นขัก

เลือกForums

 เว็บไซด์ปั้นซั้นขัก รวบรวมความรู้ ภาษาถิ่น จีนแคะปั้นซั้นขัก

ทั้งสมุนไพร เศรษฐกิจ และการเมือง

( คนเราพูดว่าไม่ยุ่งการเมือง แต่จะทำสิ่งใดก็อยู่ภายใต้การเมือง หนีการเมืองไม่พ้น )

                                           จาก  ฐาปกรณ์     ( แซม )