คำศัพย์ ภาษาจีนแคะ ปั้นซั้นขัก-และจีนกลาง

เลือกForums

4 posts / 0 new
กระทู้ล่าสุด
admin
Offline
Joined: 09/04/2011 - 16:45
คำศัพย์ ภาษาจีนแคะ ปั้นซั้นขัก-และจีนกลาง

เรียนท่านสมาชิกทุกท่านทราบ  ทางเว็บได้จัดพื้นที่ในการเรียนรู้ภาษาต่าง ๆโดยแยกแต่ละภาษาอยูในกระทู้ในพื้นที่นั้น ๆ

โดยจะเริ่มที่ ภาษาท้องถิ่น จีนแคะปั้นซั้นขัก และจัดให้อยู่ในพื้นที่นี้ ในกระทู้นี้ ส่วนภาษาอื่นก็จะจัดให้อยู่ในอีกกระทู้หนึ่ง

ด้วยการแยกแต่ละกระทู้ก็จะมีแต่ละภาษา ไม่ปะปนกันจะได้เข้าดู และเข้าหาคำศัพย์ของแต่ละภาษาไม่สับสน

และขอเรียนเชิญทุกท่านเข้ามานำเสนอและชี้แนะภาษาที่ท่านทร่าบเพื่อสมาชิกทุกท่านจะได้เรียนรู้ไปด้วย

ส่วนผู้ทำเว็บนี้ ถ้าแนะหรือโพสคำศัพย์ใดไม่ถูกต้อง ก็ขออภัย ณ.ที่นี้ด้วย และยินดีรับคำชี้แนะจากสมาชิกทุกท่าน

  ขอขอบคุณครับ

admin
Offline
Joined: 09/04/2011 - 16:45
ภาษาไทย......................
 1. ภาษาไทย...............................  ภาษาจีนแคะ .ปั้นซั้นขัก
 • ตา..............................................   มุกจู
 • จมูก..........................................  . พี่คุง
 • ปาก...........................................   จ้อย
 • หู................................................  งี้คุง
 • คอ..............................................  เกี้ยง
 • ฟัน..............................................  หง่า
 • หลอดลม....................................  เห่วเหล่น
 • แขน...........................................   ซิ้ว
 • นิ้ว..............................................  ซิ้วจี้
 • ร่างกาย......................................  ซินที่
 • หลัง............................................  ป้อยหน่อง
 • เอว..............................................  แยว
 • ขา...............................................  เกี่ยวก
 • หัวใจ...........................................  ซิม
 • กระเพาะ.......................................  วุ่ย
 • ลำใส้............................................  ฉ่อง
admin
Offline
Joined: 09/04/2011 - 16:45
แมลงต่าง ๆ

ภาษาไทย....................................................จีนแคะปั้นซั้นขัก

แมลงเต่าทอง .................................................หว่องแก้วหม่า

แมลงเต่าทอง ( ตัวยาว )...................................หว่องเงี่ยม ฉุ่ง

 

 

 

                                 ฐาปกรณ์   สันติวงศ์สถิตย์    (   แซม  )

admin
Offline
Joined: 09/04/2011 - 16:45
ภาษาไทย------------..จีนแคะ 
 1. ภาษาไทย------------..จีนแคะ  ปั้นซั้นขัก...............จีนกลาง
 2. ห้องครัว------------------จู้ซิดฟ่อง
 3. ตู้--------------------------ฉู่
 4. ตู้กับข้าว.-----------------ซิดฉู่.ว้านฉู่
 5. ตู้เย็น---------------------.เสียดฉู่
 6. เตา-----------------------.หลู่
 7. เตาไฟ--------------------.ฟ่อหลู่
 8. ขาเตา--------------------.หลูเกวียก
 9. ไม้ขีดไฟ-----------------.ฟ่อเฉี่ยว
 10. โอ่งน้ำ-------------------.สุ้ยเตร็ม
 11. ขันน้ำ---------------------สุ้ยคัน
 12. กาต้มน้ำ------------------ฉ่ากู้
 13. กระติกน้ำ-----------------สุ้ยฝู่
 14. มีด-----------------------.ตอ
 15. หินลับมีด-----------------ตอซัก
 16. เขียง----------------------แจมแถ่ว
 17. กระป๋องน้ำ---------------สุ้ยก๊อก
 18. หม้อไฟฟ้-----------------เถี่ยนปอ
 19. หม้อหุงข้า---------------ผูผ่อนว๊อย--ผูผ่อนปอ
 20. คิมคีบถ่าน---------------ฟ่อเขี่ยม
 21. ถ่านไฟ-------------------ฟ่อถั้น
 22. ขี้เถ้า---------------------.หลู่ฟอย
 23. ขี้ไต้----------------------.ไต้
 24. น้ำข้าว-------------------.ยิ่ม
 25. ซี่อิ้ว----------------------ซี่ยิ่ว
 26. เกลือ---------------------หย่ำ
 27. น้ำตาล ( ขาว )----------ถ่อง ( พักถ่อง )
 28. แป้งมัน------------------ซู่ฟุ้น
 29. ผงชูรส-------------------มุ่ยจิน
 30. ข้าวสาร------------------มี่
 31.  ข้าวเหนียว-------------หน่อมี่
 32. ข้าวสวย-----------------ผ่อน
 33. ข้าวต้ม------------------หม่อย ( จุก )
 34. หุงข้าว------------------ผูผ่อน
 35. หุงข้าวต้ม--------------ผู่หม่อย ( ผูจุก )
 36. ทำกับข้าว------------..จู้ฉ้อย
 37. ต้มผัก-------------------ฝู่ฉ้อย
 38. ต้มแกงจืด-------------.ฝู่ฉ้อยสุ้ย
 39. ต้มไก่-------------------ซับแก
 40. แกงจืด-----------------ฉ้อยสุ้ย
 41. ร้งถึ้ง-------------------หลุ่งส่อง
 42. นึ่งปลา-----------------ชอยอื่อ
 43. กะทะ-------------------ว๊อก.ว๊อกแถ่ว
 44. ฝากะทะ----------------ว๊อกก้อย
 45. ข้าวผัด-----------------เฉ่าผ่อน
 46. ตะหลิ่ว------------------ว๊อกเลียว
 47. ทัพพีตักข้าว------------ผ่อนซ๊อก
 48. ทัพพี--------------------ซ๊อก
 49. โต๊ะ---------------------จ่อก
 50. โต๊ะกินข้าว-------------ซิดผ่อนจ่อก
 51. เก้าอี้-------------------แต้น ( อี่แต้น )
 52. จาน--------------------ผ่าน
 53. ชาม--------------------ว้าน
 54. ตะเกียบ----------------ฉู่
 55. ช้อน--------------------ทองสี่
 56. แก้วน้ำชา--------------ฉ่าปุย
 57. กินข้าว-----------------ซิดผ่อน
 58. กินข้าวต้ม-------------ซิดหม่อย ( ซิดจุก )
 59. กินแกงจืด-------------ซิดฉ้อยสุ้ย
 60. กินน้ำซุบ--------------ซิดทอง
 61. กินน้ำชา--------------.ซิดฉ่า
 62. กินไก่------------------ซิดแก
 63. ทุกคนกินข้าว---------ไถ่กาซิดผ่อน
 64. หูฉลาม----------------อื่อฉี
 65. เปาฮื้อ-----------------เปาอื่อ
 66. กระเพาะปลา---------อื่อเพี่ยว
 67. ปลิงทะเล------------.ฮ้อยแซน
 68. คะน้า-----------------.ก้ายหลั่น
 69. ผักกวางตุ้ง----------.ฉ้อยซิม
 70. ผักชี-----------------.แหย่ยนเฮืยวง
 71. ต้นหอม--------------ชุง ( ชุงยับ )
 72. หัวหอม--------------ชุงแถ่ว
 73. หัวกระเทียม--------ซอนเถ่ว
 74. ต้นกระเทียม-----.--.ฟู่ซ่อน
 75. ผักคื้นใช่------------.ควุ่นฉ้อย
 76. กะหล่ำปลี----------.-เปาฉ้อย
 77. ผักกาดขาว----------พ้กฉ้อย
 78. หัวผักกาด-----------ฉ้อยเถ่ว
 79. ฟักทอง...................หว่องผู่
 80. ถั่วฝักยาว------------ฉองเถ่ว
 81. ถั่วลันเตา------------ฮ่อหนำเถ่ว
 82. ถั่ว--------------------ถี่เถ่ว
 83. ดอกกะหล่ำ---------ฉ้อยฟา
 84. ผักน้ำ---------------.ซีหย่องฉ้อย
 85. ผักบุ้ง---------------วุ้งฉ้อย
 86. บวบ--.-------------เลี่ยม.กวัว
 87. มะเขือยาว---------แอ้.กวัว
 88. พริก----------------ลัดเจียว
 89. พริกไทย-----------ฝู่เจียว
 90. ถั่วงอก-------------เถ่วหง่า
 91. ขิง------------------เกืยวงหม่า
 92. ข้าวโพด------------เปาสุก
 93. ผักกาดหอม--------ซังฉ้อย
 94. ผ้กกาดดอง---------ห่ำำฉ้อย
 95. แตง----------------เชียงกัว
 96. ฟัก------------------ตุงกัว
 97. มะระ----------------คู่กัว
 98. เต้าฮุ้----------------เถ่วฟู่-เถ่วกอน
 99. เต้าฮวย.------------เถ่วฟู่ฟา
 100. หมี่เตี๊ยว------------เมี่ยนเสี้ยน
 101. ก๊วยเตียว------------ปั้นเถี่ยว
 102. หมี่วุ้น----------------มี่ฟุ้น
 103. หมี่เหลือง-----------หว๋องเมี่ยน
 104. วุ้นเส้น---------------ตุงฟุ่น
 105. ปลาหมึก------------ฃยิ่วองื่อ
 106. ปู---------------------ล่อไห้
 107. กุ้ง--------------------ห่ากุง
 108. กุ้งแห้ง....................ห่ามี่
 109. ปลา------------------อื่งอ
 110. กบ-------------------เถี่ยนแก
 111. ไก่-------------------เก้
 112. เป็ด------------------อับ
 113. ห่าน-----------------หง่อ
 114. นกกระทา..............หว่ิอถุ่นเตียว
 115. ใข่นกกระทา..........หว่อถุ่นล่อน
 116. ใข่ไก่.....................เก้ ล่อน
 117. ใข่เป็ด..................อับล่อน
 118. นก-----------------.เตียว
 119. คางคก------------.ซ่ำซู่
 120. อึ่งอ่าง-------------อ่องกว้าย
 121. จิ้งจก---------------ย่ำซ่า
 122. จิ้งเหลน-----------แก้วหม่าซ่า
 123. แมลงสาบ---------.คี่ชาด
 124. กลัวย---------------กุงเจียว
 125. แตงโม-------------.ซีกัว
 126. มะละกอ-------------มุกกัว
 127. ส้ม------------------กำ
 128. ส้มเชียวหวาน-----เจียมตุกกำ
 129. มะนาว--------------ซอนกำ
 130. ส้มโอ----------------หยิ่ว
 131. ส้มจิด----------------กิด 
 132. มะพร้าว--------------แหย่จื่อ
 133. ท้บท้ม--------------ซักหลิ่ว
 134. มะม่วง---------------สว่าย
 135. น้อยหน่า------------หน่ายหน่า
 136. ลูกท้อ---------------ถ่อจื่อ
 137. มะเฟือง-------------หย่องถ่อ
 138. ลูกเงาะ-------------ฟุ่งมอตัน
 139. ทุเรียน--------------หลิ่วเหลียน  (  ถู่เหลียน  )
 140. มังคุด---------------ซันจุก
 141. แอ็ปเปิ้ล------------ผิงกั้ว
 142. ลำใย----------------หลุ่งเงี่ยน-หงุกเงี่ยน
 143. ลูกแพร์--------------ผี่ผ่า
 144. สัปปะรด------------หว่องหลี่
 145. องุ่น-----------------ผู่ถ่อ
 146. ขนุน-----------------ปอหล่อเม็ด
 147. ลูกตาล------.-------ซักแหย่จื่อ
 148. ฝรั่ง------------------ปัดจื่อ
 149. สาลี่-----------------หลี่
 150. อ้อย-----------------กำจ้า
 151. มะยม----------------หยิ่วกำ
 152. มะขาม--------------มุกขำ
 153. เม็ดมะม่วง.............เห่วเจ้า
 154. ละมุด--------.-------ฟุ่งมอหลี่
 155. ลองกอง------------หล่องก้อง
 156. แก้วมังกร-----------ฟ่อหลุ่งกัว
 157. มังเกว..-------------กอดสู่
 158. เห็ดหอม------------เฮียวง.กู
 159. วุ้น-------------------เหลี่ยวงฟุน
 160. เก็กฮวย.------------ขุกฟา
 161. จับเลี้ยง-------------เหลี่ยวงสุ้ย
 162. น้ำเต้าฮู้-------.------เถ่วฟู่เจียวง
 163. ลูกพับแห้ง ---------ไส่เปี้ยง
 164. ลูกเดือย-------------หยี่มี่
 165. แห้ว (สมหวัง)------ถี่ชุง
 166. แปะก้วย-------------พักกั้ว
 167. หัวมัน----------------ฟั้นสู่
 168. เผือก-----------------หวู่
 169. กาแฟ----------------กอปุย
 170. คบ-------------------ฉับ
 171. ลด(ราคา)-----------กั้ม ( ก้าเฉี่ยน )
 172. เพิ่ม (เติม )----------กา( เทียม )
 173. ตัด (ด้วยมีด)-------.กกอด 
 174. ตัด(ด้วยกรรไก)-----เจี้ยน
 175. สับ-------------------ต่อก
 176. กรรไก---------------เจี้ยนตอ
 177. อาบน้ำ--------------ชุงเหลี่่ยวง ( แซ่เหลียวง )
 178. สบู่-------------------เปี้ยง ย๊อก
 179.                                          
 180.                               ฐาปกรณ์     สันติวงศ์สถิตย์    (  จู   ฟุกแซม    ) 
Edited by: admin on 11/19/2013 - 23:34
เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น