นโยบาย

เลือกForums

ยินดีต้อนรับสู่เว็บปั้นซั้นขัก

เว็บปั้นซั้นขัก เป็นเว็บสำหรับสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาพบปะ พูดคุย แนะนำข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่างๆให้กับสมาชิกด้วยกันทุกคน

และเป็นที่รวบรวมสิ่งดีๆ เป็นวิทยาทานให้กับคนทั่วไป ขอได้รับขอบคุณจากผู้ทำเว็บไซต์นี้

กฎกติกา มารยาท

•ขอให้ผู้นำข้อมูลเข้ามาในเว็บนี้กรุณาเป็นข้อมูลที่เจ้าของอนุญาตแล้ว และควรอ้างอิงที่มาอย่างชัดเจนเปิดเผย

•ข้อมูลหรือภาพประกอบที่ผู้เขียนนำเข้ามาในเว็บนี้ ถือเป็นความรับผิดขอบของผู้เขียนเอง ทางเว็บมิได้มีส่วนรู้เห็นและรับผิดชอบ ในส่วนของผู้เขียนที่นำมาลงแต่ประการใด

•ทางเว็บใคร่ขอความกรุณาใช้ถ้อยคำที่สุภาพ และภาพที่เหมาะสม อันจะไม่ทำให้เกิดมีปัญหาขึ้นภายหลังได้

•ทางเว็บขอสงวนสิทธฺ์ในการพิจารณาข้อความ ในการแก้ไข ลบ ตัดทอน ย้าย ได้ตามความเหมาะสมและเห็นสมควร โดยมิจำเป็นต้องชี้แจง หรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าใดๆ และถือเป็นอันสิ้นสุด