เว็บจีนแคะ ปั้นซั้นขัก

เลือกForums

7 posts / 0 new
กระทู้ล่าสุด
admin
Offline
Joined: 09/04/2011 - 16:45
เว็บจีนแคะ ปั้นซั้นขัก

สวัสดีครับ สมาชิก และพี่น้องปั้นซั้นขัก

เว็บปั้นซั้นขักมี  2  เว็บ ครับ

1     เว็บ  www. bansanke .com 

2      เว็บ    www.chinese-punsunkhak.com

     แวะดูที่กระดานสนทนานะครับ และสามารถ LIKE ไปที่พันธมิตรครับ

                             ขอบคุณครับ     

sorapoom lohach...
Offline
Joined: 10/18/2011 - 16:11
ทบทวน ปั้นซั้นขัก

คนปั้นซั้นขัก

อาจจะยังไม่รู้จักเว็ปนี้

อยากขอเชิญเข้ามาคุุยกัน

ต่อจากนี้ไหงจะพยายามเข้ามา

ใครมีข้อสงสัยอะไรถามได้เลย  ถ้าไหงไม่รู้ก็จะถามู้รู้มาตอบให้

sorapoom lohach...
Offline
Joined: 10/18/2011 - 16:11
สมาคมฮงสุน

สมาคมฮงสุนประเทศไทย จัดประชุมสัญจรที่จังหวัดแพร่่่ ในวันที่่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

จะมีสมาชิกและคณะกรรมการมาจาก ๑๔ สาขามาประชุมร่่วมกันไม่น้อยกว่่า ๒๐๐ คน

สำหรับหาดใหญ่จะไปกัน ๑๐ คน โดยที่คนฮงสุนหรือฟุ้งสุ่นส่วนมากเป็นคนปั้นซั้นขัก

การประชุมจึงใช้ภาษาพูดปั้นซั้นขัก  ท่านทีไม่ได้เป็นสมาชิกก็สามารถเข้าร่วมได้นะครับ

 
sorapoom lohach...
Offline
Joined: 10/18/2011 - 16:11
ข่าวดี

ข่าวดี  สำหรับคนปั้นซั้นขัก

ขณะนี้มีคนปั้นซ้นขักคนหนึ่งใช้เวลากว่าสิบปี

เขียนปทานุกรม ภาษาพูดปั้นซั้นขัก แปลเป็นไทย และตัวหนังสือจีน

กำลังรวบรวมพิมพ์เป็นเล่มเพื่อให้คนปั้นซั้นขักไว้เป็นคู่มือ การใช้ อ่าน พูด

ให้ลูกหลานที่รู้บ้างไม่รู็บ้างได้ศึกษา  พิมพ์เสร็จเมื่อไหร่่จะแจ้งข่าวให้ทราบ

อดใจรอหน่อยและช่่่่่่่วยส่่่งข่าวให้คนปั้นซัั้้นขักที่รู้จักทราบด้วย

ขอบคุณ

สรภูม  โลหเจริญวนิช   084 532 0039

 

 
sorapoom lohach...
Offline
Joined: 10/18/2011 - 16:11
บอกข่าว

สมาคมจีนเก๊กเอี๊ยประเทศไทย   จะจัดประชุมสัญจรที่จังหวัดลำปาง

วันที่ ๑๙ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

ขอเชิญสมาชิกของสมาคมสาขาทั่วประเทศมาร่วมประชุมกันมากๆ

เพื่อพบปะสังสรร ร่วมหารือกันพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

sorapoom lohach...
Offline
Joined: 10/18/2011 - 16:11
คนปั้นซั้นขัก

ธาตุแท้ คนปั้นซั้นขัก รักสงบขยันทำมาหากิน

ไม่อวดตัว ไม่เย่อหยิ่ง รักพวกพ้อง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

คนปั้นซันขัก เป็นคนจีนแคะปั้นซั้้นขัก  พูดภาษาถิ่นของตัวเอง

ปั้นซั้นขักฝ่า มีขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของตนเอง

sorapoom lohach...
Offline
Joined: 10/18/2011 - 16:11
ปัญหาคนใจแคบ

คนใจกว้างจำความดีคนอื่น
คนใจแคบจำความไม่ดีคนอื่น
ไม่อยากบอกว่าเหนื่อยใจกับคน
ประเภทนี้มาก
ไม่สามารถบอกคุยให้เข้าใจได้เลย
เพราะเขาหัวชนฝาว่าเขาถูกต้องที่สุด
พวกเราบอกว่าพวกเราเป็นคนจีนปั้นซั้นขัก
เขาก็ยังยัดเยียดให้เป็น ป้านซานฮาก
เราไม่ยอมรับที่เขาเรียกเราว่าไม่ใช่
เขากลับหาว่าเราเรื่องมาก
เขาบอกเราเป็นป้านซานฮากเป็นฮากงิ๋ง

แต่เรายืนยันว่าไม่ใช่ เราเป็น

ปั้นซั้นขัก เป็นขักหนิง

เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น