โชคดีมีความสุข สุขภาพแข็งแรง วาระขึ้นปีใหม่

เลือกForums

1 post / 0 new
admin
Offline
Joined: 09/04/2011 - 16:45
โชคดีมีความสุข สุขภาพแข็งแรง วาระขึ้นปีใหม่

 ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธ์ขอให้สมาชิก  และ คนปั้นซั้นขัก ( ขักหงิ่น )ทุกท่าน 

โชคดีร่ำรวยเงินทอง    ครอบครัวมีความสุข    สุขภาพแข็งแรง 

คิดสิ่งใดสมดั่งปารถนาทุกประการ      ในปีใหม่   2555 

                                       ด้วยความรัก  จาก

                                            ฐาปกรณ์   สันติวงศ์สถิตย์   ( จู ฟุกแซม )